Çertifikime

Çertifikime

TCPE sh.p.k është një kompani e themeluar në Shqipëri në shërbimet e certifikimit dhe testimit.

TCPE sh.p.k ka një Sistem të Certifikuar të Menaxhimit të Cilësisë, Sistemit të Menaxhimit të Mjedisit dhe Sistemit të Menaxhimit të Shëndetit dhe sigurisë në punë

TCPE sh.p.k siguron konsulencë ligjore dhe është akredituar dhe aprovuar/autorizuar nga institucionet përgjegjëse qeveritare